jBoxers

Платформа с интегрирана система за мониторинг и анализ на автомобилни превозни средства, определяне на стил на шофиране и профил на шофьора.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 3
Уебсайт: