MYX

Разработване и комерсиализация на цифрови триизмерни модели на реалността и генерирането им в “дигитални двойници” на реални материални активи за анализ на обекти от инфраструктурата, телекомуникацията, недвижими имоти, земеделска земя, растителност и други.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1
Имейл:
Уебсайт: