Entra Energy

Разработване на умни решения за трансформация, дигитализация на енергийния сектор, като развива и инвестира в портфолио от проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници, батерии, smart grid и енергийна ефективност.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1
Имейл: