ESI CEE

Организация с нестопанска цел, фокусирана върху приложни изследвания и услуги в полза на ИКТ индустрията.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Лабораторен комплекс, ет. 1
Имейл:
Уебсайт: