ITCE

ITCE подпомага организации и хора в тяхното развитие в областта на цифровата трансформация чрез консултантски услуги, обучения и менторство.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор
Имейл:
Уебсайт: