Quanterall

Quanterall е лаборатория за научноизследователска и развойна дейност в областта на софтуера и хардуера. Компанията е специализирана в разработването на цялостни персонализирани решения на функционални езици за програмиране с висока скалируемост, устойчивост на грешки и висока производителност.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Ж, сграда Лабораторен комплекс, ет. 1
Имейл:
info@quanterall.com
Уебсайт: