Neuromorphica

Стартъп, който разработва следващо поколение Edge AI хардуер, базиран на Spiking Neural Network, RISC-V и софтуерно дефинирано радио.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1
Уебсайт: