NV3

Фонд за рисково инвестиране в следните направления: 3D, роботика, нанотехнологии, биотехнологии, кибер сигурност, виртуална и разширена реалност.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 2
Имейл:
Уебсайт: