Omnio

Omnio разработва интегрирано CRM решение в борбата с финансовите престъпления.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 2
Уебсайт: