Quentox

Софтуерна компания, която разработва продукти, насочени към малки и средни предприятия

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1
Имейл:
Уебсайт: