SmarTest

Компанията разработва платформа, чиято цел е да подобри българското образование като улесни работата на учителите и обогати знанията на учениците.

Адрес:
Имейл:
Уебсайт: