CMYK Ingredients

Технологична разработка на нова група безопасни функционални съставки за органична храна чрез използване методите на студено пресоване и естествена ферментация.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1
Имейл:
sales@cmykspices.com