Tech Tour

Tech Tour свързва технологични предприемачи в Европа с активни инвеститори с цел осигуряване на финансиране и насърчаване на техния растеж.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1
Имейл:
info@techtour.com
Уебсайт: