Access to public information

Данни за звеното, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация.

Дирекция „Правна“
Адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 111Ж, ет. 2
Електронна поща: i.grozdanova@sofiatech.bg
Телефон: 0889900634
Работно време: 09:00ч. до 17:30ч.