Лаборатория за екстракция на природни продукти и синтез на биоактивни съединения