EENergy Info Day

1 април 2024 10:30 – 12:30

01.04 София Тех Парк организира на 1 април 2024 г. съвместно с европейската мрежа Enterprise Europe Network (EEN) в подкрепа на бизнеса София Тех Парк информационен ден в рамките на проект EENergy.

На то ще бъде представена отворената процедура за предоставяне на грантове в размер до 10 000 евро на малки и средни предприятия за подобряване на енергийната им ефективност и намаляване на общите им енергийни разходи с поне 5%.

Целта на поканата е да бъдат подкрепени над 1800 европейски компании, които ще получат специализирана енергийна оценка и план за подобряване на енергийната си ефективност. От всички консултирани МСП, минимум 900 ще получат 100% безвъзмездно финансиране в подкрепа на изпълнението на техните планове.

В рамките на информационния ден ще бъдат представени информация и изискванията за кандидатстване, както и по процедурата за оценяване.

Включете се на 1 април от 10:30 часа!

Повече информация за проекта и линк за срещата: „www.eenergy-project.eu“

Тип на събитието:

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни