Информация Форум

Информация Форум

Общо представяне

Иновационният форум разполага с основна конферентна зала с капацитет до 1000 места. Пространството може да бъде преграждано с помощта на звукоизолиращи стени, при което се обособяват две отделни зали с капацитет 250 места и една с капацитет 450 места, които могат да бъдат използвани едновременно за различни мероприятия. На партерния етаж форумът разполага с още една зала за събития с капацитет 500 места.

X