Функционалност Форум

Функционалност Форум

КОНФЕРЕНТНИ ЗАЛИ В ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ “ДЖОН АТАНАСОВ”:

  • Основна конферентна зала (зали 1+2+3) с капацитет до 1000 места (подреждане: тип театър) с площ от 837m2 – 46m x 17.90m x 6m;
  • Две конферентни зали (зала 1 и 3) с капацитет до 250 места (подреждане: тип театър) всяка с площ от по 226m2 – 12,45m x 17.90m x 6m;
  • Kонферентна зала (зала 2) с капацитет до 450 места (подреждане: тип театър) с площ от 385m2 – 20.90m x 17.90m x 6m;
  • Конферентна зала (зала: кота – 3.30 партер) с капацитет до 500 места с площ от 516m2;
  • Открит амфитеатър (пространство пред форума) с капацитет 300 гости на пейки.
Схеми на залите

План основна зала

План ниво -1

Научно-технологичния парк разполага с пет конферентни зали в Лабораторния комплекс, чийто капацитет варира между 25 и 120 седящи места.

КОНФЕРЕНТНИ ЗАЛИ В ЛАБОРАТОРНИЯ КОМПЛЕКС:

  • Аудитория 1 (етаж 1) с капацитет до 30 души (тип театър) – 53м2;
  • Аудитория 2 (етаж 1) с капацитет до 30 души (тип театър) – 58м2;
  • Аудитория 3 (етаж 1) с капацитет до 60 души (тип театър) – 119м2;
  • Аудитория 4 (етаж 1) с капацитет до 25 души (тип театър) – 49м2;
  • Конферентна зала 125 (етаж партер) с капацитет до 120 души (тип театър) – 188м2.

В конферентните зали на Научно-технологичния парк могат да се провеждат събития, които са  тематично свързани с основните фокус области на парка – наука, ИКТ, иновации, образование, зелена енергия, предприемачество, дигитализация, здравеопазване, медицина и други.
Събитията могат да бъдат и от икономическо естество.

X