Управление

Управление

Като част от инфраструктурата на Научно-технологичния парк, управлението и експлоатацията на Форума са подчинени на изискванията на Пренотификацията на проекта „Създаване на научно-технологичен парк“ и стриктно спазва  условието за извършване на 80% нестопанска дейност към 20% стопанска дейност.

„Джон Атанасов“ е прехвърлен за управление безвъзмездно на Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност (СНИРД), което управлява научно-изследователската инфраструктура в рамките на парка.

Екипът в София Tech Парк има богат опит в консултирането, подготовката и организирането на събития от всякакъв вид и отличаващ се с професионализъм и творчество. Ние сме партньори с доказани професионалисти в областта на техническото или кетъринг оборудване, друго оборудване за наемане по време на събитие и всички други необходими елементи за създаването на едно успешно събитие.

X