Представяне

Представяне

Иновационният форум „Джон Атанасов“ е място за срещи и домакинства на различни събития, които да спомагат диалога между научната и бизнес общност.
Неговата функция е да улеснява формирането на екосистемата в областта на трансфера на високотехнологични знания и иновации и да предлага подходяща среда за обмен на идеи.

X