Услуги

Иновационният форум „Джон Атанасов“ предоставя зали за събития, които са климатизирани, осветени и с отлична функционалност. Като допълнителна възможност организаторите на събития могат да ползват и до 500 броя конферентни столове.

Офертите за наем или ползване на зали в Инновационния форум и Лабораторния комплекс се определят в зависимост от типа на събитията и се делят на стопански и нестопански.

Офертите за събитията от нестопански характер се изготвят на база детайлна информация, която трябва да бъде предоставена от организатора на събитието в т.ч.: тема на събитието, към кого е насочено събитието, кой организира и подкрепя събитието; продължителност на събитието в часове, както и продължителност на подготовка/демонтаж в часове.
Организаторите на нестопански събития заплащат само преките разходи, които се генерират при повеждането на мероприятия.
Научно-технологичният парк разполага с опитен и мотивиран екип от специалисти в организирането и провеждането на събития от различен мащаб.
Tе ще отговорят на вашите запитвания и предложения в оперативен порядък по мейл или телефон.

За информация и резервация

X