Новини Форум

Новини Форум

28 окт.: Конференцията за представяне на научните проекти на лабораториите от София Тех Парк ще се проведе онлайн

 Екипите от научните звена в Лабораторния комплекс на София Тех Парк ще представят постигнатите резултати от научни проекти, реализирани в…

23 окт.: Екипите от Лабораторния комплекс на София Тех Парк ще представят постигнатите резултати от научни проекти

  Екипите от научните звена в Лабораторния комплекс на София Тех Парк ще представят постигнатите резултати от научни проекти, реализирани…

X