Дейности

Дейности

Отдаване на офиси под наем

Инкубаторът на София Тех Парк предлага модерни и оборудвани офис пространства за стартиращи и зрели компании. Приоритет при отдаването под наем се дава на младите компании, които са регистрирани според българското законодателство не по-късно от 3 г. преди подаването на документи за кандидатстване за Инкубатора.

Помещения за споделено ползване

Компаниите в Инкубатора могат да използват споделено площи и зали за събития и срещи, както и сервизни помещения, и складове в сградата.

Услуги

Стартъпите получават допълнителни услуги – правни, административни, маркетингови и финансови консултации, възможности за участие в тематични форуми, конференции и събития, могат да се включват в обучителни програми, организирани обучения, лекции, демонстрации и други събития в подкрепа на предприемачеството и развитието на иновативното мислене.

Връзка с Лабораторния комплекс

Компаниите в Инкубатора имат възможност да използват експертизата на учените и експертите, както и модерната апаратура в Лабораториния комплекс на парка за научни изследвания, които да доведет до развитието на техните бизнес идеи, проекти, стоки или услуги и да подпомогне тяхната успешна комерсиализация.

 

 

X