Свободни офис площи

В момента в Инкубатора на София Тех Парк няма свобдни офис площи. Офисните площи в сграда Инкубатор са предимно компонент от Инкубационните ни програми, насочени към млади стартиращи компании. Процесите обаче са динамични и при освобождаване на офис площи екипът на „София Тех Парк“ АД ще обяви своевременно процедура за избор на нови наематели. Изборът е по документи и презентиране пред експертна комисия, в която участват утвърдени представители на иновативната общност, на фондове за рискови капитали, на организации работещи в областта на инавациите и предприемачеството, както и представители на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към Научно-технологичния Парк.

Цени

Вид компания
цена за офис площ на
квадратен метър
 цена за поддръжка на общи части
на квадратен метър
за стартъп компании  4.00 2.00
за зрели компании  8.00 2.00
X