Свободни офис площи

Офисните площи в сграда Инкубатор са предимно компонент от Инкубационните ни програми, насочени към млади стартиращи компании. Към момента София Тех Парк обявява три отделни самостоятелни офис помещения в Инкубатора, чрез процедура за подбор на стартиращи предприятия. Изборът е по документи и презентиране пред експертна комисия, в която участват утвърдени представители на иновативната общност, на фондове за рискови капитали, на организации работещи в областта на инавациите и предприемачеството, както и представители на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към Научно-технологичния Парк.

Свободните офис помещенията са на ет. 1 и ет. 2. Към наемната им площ са включени 15% общи части:

  1. Ет. 1, с наемна площ 55,32 кв.м. ;
  2. Ет. 1, с наемна площ 45,31 кв.м. ;
  3. Ет. 2, с наемна площ 45,54 кв.м

За кандидатстване е необходимо да бъдат представени документи, които се изготвят в съответствие с условията и реда, предвидени в нарочна Инструкция за кандидатстване. Достъп до образците на документите и посочената инструкция е осигурен на следния: линк.

Цени

Вид компания
цена за офис площ на
квадратен метър
 цена за поддръжка на общи части
на квадратен метър
за стартъп компании  4.00 2.00
за зрели компании  8.00 2.00
X