Услуги

Услуги

Компаниите в Инкубатора ползват следните услуги:

Образование

Достъп до различни обучения, част от календара на София Тех Парк, с фокус: развитие на предприемачеството и управление на иновациите.

Събития

Достъп до многобройни събития на територията на Научно-технологичния парк, в които София Тех Парк е партньор и които са насочени в областта на предприемачеството, иновациите, образованието, науката и технологиите.

НИРД

Възможност за участие в проекти съвместно с  Лабораторния комплекс за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност, посредством последно поколение високотехнологично оборудване, разпределено в 11 лаборатории.

Акселераторски програми и Фондове

Достъп до компании, осигуряващи инвестиране, консултиране и развитие на иновативни бизнес модели.

Достъп до фондове за рисков капитал, част от екосистемата на Научно-технологичния парк.

Достъп до мрежа от международни контакти в сферата на иновациите и технологиите, с цел установяване на партньорства и сътрудничества.

X