Свободни офис площи

Свободни офис площи

Офисните площи в сграда Инкубатор са предимно компонент от Инкубационните ни програми, насочени към млади стартиращи компании. Изборът е по документи и презентиране пред експертна комисия, в която участват утвърдени представители на иновативната общност, на фондове за рискови капитали, на организации работещи в областта на инавациите и предприемачеството, както и представители на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към Научно-технологичния Парк.

За кандидатстване е необходимо да бъдат представени документи, които се изготвят в съответствие с условията и реда, предвидени в нарочна Инструкция за кандидатстване. Достъп до образците на документите и посочената инструкция е осигурен на следния: линк.

Цени

Вид компания
цена за офис площ на
квадратен метър
 цена за поддръжка на общи части
на квадратен метър
за стартъп компании  4.00 2.00
за зрели компании  8.00 2.00

споделени работни площи

Споделеното офис пространство Groworking в сграда Бизнес Инкубатор на София Тех Парк разполага с 35+ работни места, предназначени за стартиращи компании, новатори, изследователи и предприемачи. Groworking предоставя условия на работещите да развиват проектите и идеите си в успешни иновативни начинания. На разположение на стартиращите компании и развиващите се технологични екипи са зони за екипна работа, за почивка и хранене, конферентни зали с модерно оборудване и други съпътстващи услуги. Като част от екосистемата на Groworking, сме отредили място и за най-малките новатори и изследователи в специално създадената за това детска зона.

За да запазите своето работно място или зала за срещи, както и за повече информация посетете www.groworking.space

Цени

За да се запознаете с ценовите условия на Groworking вижте тук: https://groworking.space/membership/
X