Покани и Обяви

Покана от „София Тех Парк“ АД за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за поддържане и почистване на зелени площи и паркова среда

П О К А Н А  С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на…

X