Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“.

Обществена поръчка с предмет: “Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“ без ДДС в размер до 77 800 000 лева и кредит за финансиране на ДДС върху разходи по проект „Научно-технологичен парк“ в размер до 14 900 000 лева”

Решението за откриване на процедурата и документацията за участие са приложени към тази страница.

Пълна доументация по процедурата

Считано от 22.12.2014г. е сключен договор по обществената поръчка с “Уникредит Булбанк” АД

Лице за контакти: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615