Информация

Информация

За Лабораторния комплекс

Лабораторният комплекс е един от основните елементи на научно-технологичния парк. Състои се от 11 високотехнологични лаборатории, създадени с подкрепата на водещи експерти от академични институции като Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Техническия университет – София, Медицинския университет – София. Лабораториите в рамките на комплекса извършват независима и съвместна научно-изследователска дейност, резултатите от която ще бъдат широко разпространявани. Научните звена предлагат възможност и за разработване на проекти на частни компании за стоки или услуги, с цел комерсиализацията им.

Сдружение за научноизследователска и развойна дейност

Съгласно правилата за управление на изградената инфраструктура и с цел успешното развитие на Лабораторния комплекс, с подкрепата на основните научноизследователски организации в България, в началото на 2016 г. беше учредено “Сдружение за научноизследователска и развойна дейност”. Сдружението е научна организация, имаща основна цел да управлява и развива Лабораторния комплекс и иновационния форум “Джон Атанасов” в рамките на научно-технологичния парк.

Заявете лабораторна работа по Вашият проект още сега:

Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

Еднократен проектРегулярен проект

София

бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж

сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

e-mail:labs@sofiatech.bg

Тел. 0889 900 614

X