Правилници и решения

Правилници и решения

Лабораториите в научно-технологичния парк са отворени за извършването на дейности по съвместни проекти и предоставяне на услуги на всички български и чуждестранни юридически и физически лица. За да заявите интерес за използване на конкретна лаборатория, моля изпратете запитване с кратко описание на предмета на услугата, от която имате нужда или проекта, който планирате или изпълнявате на labs@sofiatech.bg.

Цените и условията за използване на отделните звена в Лабораторния комплекс са утвърдени от Сдружението за научноизследователска и развойна дейност. С оглед спецификата на предлаганите дейности, стойността им зависи и от естеството на предмета на услугата, за която е заявено желание.

Моля оставете контактна информация и ще получите отговор по имейл или телефонно обаждане.

X