Новини Лабораторен Комплекс | СНИРД

Новини Лабораторен Комплекс | СНИРД

06 юли: Лабораторията “Виртуална и разширена реалност” ще работи по проект за дигитализация на културното наследство

„Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност“ представено от лабораторията по „Виртуална и разширена реалност“ спечелиха проект по програма “Съхранение и…

08 юни: МИ, София Тех Парк и Спейс Трансфер – Офис за трансфер на технологии към БАН организират информационен ден за възможностите за развитие на българския космически сектор

Министерство на икономиката, със съдействието на София Тех Парк и Риск Спейс Трансфер – Офис за трансфер на технологии към…

 

X