Новини Лабораторен Комплекс | СНИРД

Новини Лабораторен Комплекс | СНИРД

17 юли: София Тех Парк и Фондация Клийнтех България в партньорство по разработването на мерки и стимули за преход към зелена икономика

Експерти на София Тех Парк участват в работна група по проект GREen Startup Support (GRESS), финансиран от програма за междурегионално…

 

X