Процедури извън ЗОП на СНИРД

Процедури извън ЗОП на СНИРД

Покана

Сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД), представлявано от проф. Марин Христов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на помещение с предназначение за „кафе“, заедно с обслужващите го помещения, с обща площ от 169.60 кв. м., находящо се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”, сграда „Лаборатории“.

Срокът за подаване на оферти по конкурса е до 17:30 ч. на 16.09.2019г.

Лице за контакт: Виолета Атанасова, тел: +359 889 900 628, email: v.atanasova@sofiatech.bg

Документация по процедурата

  

Покана

Сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД), представлявано от проф. Марин Христов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за осигуряване на специализирано техническо и сценично оборудване и обзавеждане, конструкции и подиуми, предназначени за организиране и провеждане на събития, обучения, кампании и други на територията на Иновационен форум „Джон Атанасов“ – находящ се в „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111

Срокът за подаване на оферти по поканата е до 17:30 ч. на 16.09.2019г.

Лице за контакт: Пламен Славчев, тел: +359 889 900 625, email: p.slavchev@sofiatech.bg

Документация по процедурата

Съобщение_за отваряне на ценови предложения

X