Лаборатории

Биоинфотех (биоинформатика)

Лаборатория “Биоинфотех” работи в областта на биоинформатиката, биоавтоматиката и биоинженерството. Ние развиваме най-новите отрасли в областта на биотехнологиите, синтетичната биология, системната биологията, биомедицинското приборостроене и биоинформатиката.

Виртуална и разширена реалност

Целта на лабораторията е разработване, прилагане и разпространение на виртуалната и разширена реалност, както и на свързаните с нея иновативни технологии, методи на работа, инструменти и оборудване в различни сфери на индустрията, науката, образованието и социалния живот в страната и останалите държави от Европейския съюз.

3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти

Мисията на Лабораторията е да създава иновативни практики и да изгражда уникални и достъпни възможности за изследване и развитие в областта на 3D креативността чрез системи за бързо физическо материализиране на нови идеи и продукти за съкращаване на пътя им до пазара.

Интелигентни комуникационни инфраструктури

Извършва научно-изследователска и развойна дейност, да провежда изпитания и тестове в областите на управление и безопасност на железопътния транспорт (влакове, трамваи и метро), 5G комуникации и интернет на нещата (IoT)

Изкуствен интелект и CAD системи

Лабораторията има за цел, в сътрудничество с изследователски организации и индустриални клъстери, да се превърне във водещ център, който улеснява достъпа до специализиран софтуер и CAD системи и допринася за развитието и поддържането на висококвалифицирани специалисти в областта на изкуствения интелект.

Микро нано лаб (Минолаб)

Ранно откриване и коригиране на грешки и анализ на отказите в микро- и наноелементи, модули и системи, прототипи на ниво чип.

Киберсигурност

През 2015 година, СНИРД и ЕСИ ЦИЕ обединяват усилията си с оглед осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество с обща цел развитие на Лабораторията по киберсигурност, стопанисвана от СНИРД, като водещ изследователски и научно-приложен център в областта на киберсигурността

Високопроизводителни изчисления

Лабораторията по Високопроизводителни изчисления (ЛВПИ, HPC laboratory) предлага решения на сложни проблеми като откриване на скрити характеристики, неизвестни корелации в природни процеси, както и пазарни тенденции и дори предпочитания на клиента с използване на техники като HPC, Изкуствен интелект, Big Data Analytics.

Разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и “In Silico” дизайн

Лабораторията извършва изследвания, базирани на методите “In Silico”, физикохимичен анализ и биофармацевтичен анализ за целите на фармацията.

In Vitro – лаборатория за оценка на биологична активност и токсичност

Лабораторията разполага със специализирано оборудване в следните области: клетъчни култури, ДНК изследвания, микробиология, патогенни микроорганизми, ГМО, екотоксикологични изследвания, растителни култури и др.

Екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения

Лабораторията е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс към технологичния парк. Основната задача на лабораторията е свързана с пълноценно използване съществуващото биоразнообразие в страната – лечебни и ароматични растения, които имат високо качество и съдържание на активни съставки, с оглед повишаване икономическото развитие и устойчив растеж.