Лаборатория

Виртуална и разширена реалност

За лабораторията

Целта на лабораторията е разработване, прилагане и разпространение на виртуалната и разширена реалност, както и на свързаните с нея иновативни технологии, методи на работа, инструменти и оборудване в различни сфери на индустрията, науката, образованието и социалния живот в страната и останалите държави от Европейския съюз.

Дейности

Текущи дейности
 • Подготовка, изследване и коригиране на тримерни модели на изделия и съоръжения в реално мащабна имерсивна среда при използване на естествени техники за взаимодействие, за целите на визуална верификация на конструкцията и свойствата на обектите и интеграция на тактилна обратна връзка и звукови ефекти за бързото разработване на системи и подпомагането на вземането на решения.
 • Разработване и приложение в практиката на методи за съвместна работа и интеграция на системите за виртуална реалност в цялостния процес на управление на жизнения цикъл на изделията директно в системите за виртуална реалност и реализиране на ефективен обмен на информация между CAD програми и системи за виртуална и разширена реалност.
 • Развитие и приложение в практиката на методите за виртуално прототипиране въз основа на съвместната работа на програмни продукти за инженерен анализ и симулация със системи за виртуална и разширена реалност.
 • Развойна дейност за разработване на нови методи, технологии, интерфейси и техники на взаимодействие, инструменти и помощни средства.
 • Използване на изкуствено създадена мултимодална виртуална среда за обучение (арена) с различни нива на имерсия заедно с разработване на съответните сценарии и наративи.
 • Мултимодално представяне, проучване и извличане на информация от големи обеми от данни (data mining), 3D прожекции на презентации, видео и симулации.
 • Развитие и приложение в практиката на методите за виртуални видеоконферентни услуги и виртуално продуктово представяне.

Услуги и оборудване

Услуги
 • Цялостно разработване на интерактивни приложения за системи за виртуална и разширена реалност
  • програмиране на взаимодействие със системите чрез специализирани устройства, жестове и гласови команди, създаване на настолни и мобилни приложения за стереоскопична и интерактивна визуализация
  • създаване на съдържание
  • обучение
  • поддръжка
 • Проектиране и изграждане на системи за виртуална и разширена реалност с ценово достъпна архитектура
  • консултации
  • настройка
  • обучение
  • поддръжка
 • Специализирани консултации за външни клиенти за изграждане на системи за виртуална и разширена реалност и за програмиране на настолни и мобилни приложения.
 • Специализирано обучение по създаване и публикуване на съдържание в системи за виртуална и разширена реалност.
Оборудване
 • Имерсивна система (power-wall)
  • Пасивна стереоскопична визуализация
  • С чупещо се крило
  • Оптична проследяваща система с head-tracking, finger-tracking, flystick
  • Управлявана от клъстер от компютри и медиен сървър
  • Размер 280х210 (фиксирана част) + 140х210 (подвижна част)
 • Специализиран интерактивен стереоскопичен монитор Z-Space
 • Разнообразие от очила за виртуална реалност (HTC Vive, HTC Vive Pro, Acer Mixed Reality и др.)
 • Стереоскпична камера ZED Mini
 • Разнообразие от интерфейсни устройства (Myo гривна, MS Kinect v2, force-feedback и др.)
 • Хардуерни устройства (компютри, монитори, мрежови устройства, прожектори, фотоапарати, видео камери), специализиран софтуер

Научни публикации

Свързани научни публикации
Няма намерени свързани научни публикации.

Управление

Д-р Димо Чотров

ТУ – София
Ръководител на лабораторията

Научни области:

Виртуална и разширена реалност, взаимодействие човек-машина, софтуерно инженерство

История:

Докторска степен в областта на интеграция на приложения за виртуална реалност (VR) и автоматизирано проектиране (CAD).

Преподавател в ТУ - София, води курсове по програмиране, компютърна графика и виртуална реалност.

Участник в множество международни и национални научноизследователски и приложни проекти.