Лаборатория

Микро нано лаб (Минолаб)

За лабораторията

Мисия и цели на Минолаб е да създава, поддържа и развива среда за приложни и иновативни научни изследвания, изпитване, анализиране, проектиране и прототипиране в областта на печатните платки, микро- и наноелектрониката с фокус в приложенията свързани с електромагнитна съвместимост, RFID, MEMS и биомедицински приложения.

Основната цел на лабораторията е да решава проблеми и задачи, произлизащи от приложенията в областта на електрониката, микроелектрониката и наноелектрониката, развитие на високотехнологични и достъпни методи и средства за проектиране, моделиране и тестване.

Дейности

Текущи дейности
 • Ранно откриване и коригиране на грешки и анализ на отказите в микро- и наноелементи, модули и системи, прототипи на ниво чип.
 • Измервания и характеризиране на интегрални схеми и системи, платки и устройства.
 • Проектиране на ниво схеми (електрически и интегрални), изготвяне на прототипи.
 • Разработване и тестване на устройства на схемно и системно ниво, включително вградени системи (embedded systems).
 • Провеждане на обучения в областите на електронното инженерство, микро- и наноелектрониката.
 • Извършване научноизследователска дейност по оптимизиране и разработване на нови продукти, устройства и системи.

Услуги и оборудване

Услуги
 • визуална инспекция с различни увеличения
 • откриване на дефекти в дълбочина на обект
 • рьонтгенова инспекция на обекти
 • структурен анализ на тънки слоеве
 • измерване на дебелинни слоеве
 • прецизни микросрезове
 • премахване на слоеве
 • декапсулиране/разкорпусиране на чипове
 • измерване на сигнали в микроелектронни устройства
 • термография на малки обекти
 • прототипиране/изработване на печатни платки
Оборудване
 • Рьонтгенов флуоресцентен (XRF) спектрометър
 • Сканиращ акустичен микроскоп (SAM)
 • Рьонтгенов система за откриване на дефекти
 • Тестер за механични напрежения
 • Йонна полираща машина
 • Фотоемисионен микроскоп (EMMI)
 • Плазмен декапсулатор
 • Електрически характериограф
 • Оптичен микроскоп

Научни публикации

Свързани научни публикации
Няма намерени свързани научни публикации.

Управление

Доц. Димитър Николов

ТУ – София
Ръководител на лабораторията

Научни области:

Характеризиране и моделиране на устройства, проектиране на интегрални схеми и печатни платки, нови материали, биоелелектроника, възобновяеми енергийни източници, електромобилност

История:

Димитър Николов завършва магистратура по “Електроника” в Технически университет – София през 2009 г.

През 2015 г. защитава докторска дисертация в Технически университет – София в областта на микромощни токозахранваши устройства.

От 2020 г. е доцент в катедра „Електронна техника“ в Технически университет – София.

Има богат международен опит, специализации във Франция и Германия, гостуващ изследовател е в KU Leuven, кампус Брюж. Към момента се обучава в магистърска програма МП Бизнес администрация – Стратегическо управление (AMBA) в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

През 2023 г. е избран за председател на Управителния съвет на Клъстер “Микроелектроника и индустриални електронни системи” (Cluster of Microelectronics and Industrial Electronics Systems). Пълноправен член и ръководител на работна група към Клъстер Изкуствен интелект България (AI Cluster Bulgaria) за специализирани интегрални схеми за изкустен интелект.

От 2022 г. доц. Николов е ръководител на Яхт-клуб към Технически университет – София.

Научноизследователската му и проектна дейност е в областите на микро- и наноелектрониката, проектиране и технологии за производство на интегрални схеми и системи, сензорни и MEMS приложения, биоелектронни устройства, нови материали и др. Автор е на над 40 научни статии. Ръководи и участва в над 15 изпълнени проекта в областта на микро- и наноелектрониката и техните приложения в индустрията.