Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на етажен паркинг находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк”

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на етажен паркинг находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”.

Номер на поръчката: 03615-2016-0002 (aop.bg)

Документация по процедурата.

Има сключен договор с изпълнител по обществената поръчка

Лице за контакт: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615