Дейности

Дейности

Сграда Музей/Експериментариум предлага площи за временни и постоянни експозиции, свързани с основните приоритетни области на научно-технологичния парк – информационни и комуникационни технологии, науки за живота, зелени енергии, както и образование, предприемачество и култура.

Сградата разполага с три зали съответно с размери 900, 880 и 270 квадратни метра. Цените за използване на помещенията се определят по методика, одобрена от Управителния съвет на “София Тех Парк” АД и са на основата на пазарните стойности.

 

TechnoMagicLand

TechnoMagicLand е интерактивен център за наука и технологии, създаден за любопитковци от 7 до 14 години. Той предлага преживявания за семейството и е безценен инструмент за училището. Родителите могат да наблюдават реакциите на своите деца, да разкриват техните интереси и потенциал, да ги подкрепят в етапите на израстване и насърчават тяхното развитие. Учителите имат възможност да провеждат учебни часове, да използват Центъра при подготовката на уроци и да разнообразяват училищната среда, като прилагат водещи подходи в обучението – учене чрез игра и забавление.

TechnoMagicLand предлага:

  • Експозиция с 46 експеримента в точните науки и информационните технологии, която позволява две форми на състезание – между хора и между хора и изкуствен интелект;
  • Курсове по инженерни и компютърни науки, роботиката, компютърно моделиране, разработването на приложения за Уеб, апликации, сайтове, компютърни игри;
  • Научни събития посветени на актуални научни теми и годишнини;
  • Демонстрации по физика и химия с участието на публиката;
  • Работилници в които любопитковците да приложат знания, да ги превърнат в умения и навици;
  • Ваканционните програми представляват комбинация от тематични дни или курсове със спорт и игри;
  • Рожденият ден в TechnoMagicLand е възможност за по-различно отбелязване на новата година в живота на любопитковците.

TechnoMagicLand се намира в комплекса на София Тех Парк, сграда Експериментариум и работи от 10:00 до 19:00 часа (касата затваря в 18:00 часа). Почивен ден понеделник.

Допълнителна информация можете да намерите на www.technomagicland.com или на тел. 0889 805 995.

X