Експозиции

Експозиции

Постоянна експозиция TechnoMagicLand

Тя се намира на втория етаж от сградата (на около 1000 кв. м) и се управлява от създадено за целта обединение между “София Тех Парк” АД и водещата българска софтуерна фирма „ТехноЛогика“.  TechnoMagicLand предлага интересни, забавни и полезни занимания на деца от 7 до 14 години, както и на ученици от гимназиален курс с техническа насоченост и интереси.

Експозицията се състои от любопитни опити, интерактивни установки и експерименти в областите химия, физика, математика, компютърни науки, роботика, оптика и други. В него по забавен и интересен начин децата могат да се докоснат до света на науката и технологиите, като разглеждат и взаимодействат с интерактивни експонати или като се включват в различни работилници, лекции и демонстрации. По този начин те се запознават с различните научни и технологични открития, като целта е да бъде насърчено творческото мислене, да бъде формиран интерес към науката и нейните постижения, към разпространението на знания и др. Организират се групови посещения, както и курсове по роботика, инженерство и други.

Още за постоянната експозиция можете да научите тук.

X