Информация

Информация

За Експериментариума

Сградата на Експериментариума е предназначена за музеен център на иновациите и технологиите. Тя осигурява над 2 000 кв. м експозиционни площи в три зали.

От юни 2018 г. там отвори врати първия по рода си в страната интерактивен детски център “ТехноМеджикЛенд” (https://technomagicland.com). Постоянната експозиция се намира на втория етаж от сградата (на около 1000 кв. м) и се управлява от създадено за целта обединение между “София Тех Парк” АД и водещата българска софтуерна фирма „ТехноЛогика“.

Експериментариумът е мястото, където на изложения всеки ще може да види нагледно резултатите от научните изследвания и технологичния трансфер в научно-технологичния парк. Там ще могат да бъдат представени и нови технологии, продукти и услуги, създадени от компаниите в Инкубатора на “София Тех Парк”. Експериментариумът ще бъде домакин на изложби с различна насоченост, посветени на иновативни услуги или продукти, на иновации в изкуството, на техническо оборудване, машини и др. Експериментариумът може да бъде използван за изложби, събития и образователни дейности за насърчаване, улесняване и повишаване на обществената осведоменост за резултатите от научните изследвания и за иновациите.

Местоположение

Сградата на Експериментариума е разположена в озеленена паркова среда между бул. „Цариградско шосе“ и вътрешността на научно-технологичния парк. Новопостроеният пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе“ ще осигури връзка на желаещите да посетят детския център откъм жк. „Младост“, както и откъм спирките на градския транспорт, които се намират в непосредствена близост до пешеходното съоръжение. „София Тех Парк“ разполага и с паркинг за 500 автомобила.

Свържете се с нас

ТехноМеджикЛенд

1784 София

бул. “Цариградско шосе” 111Б

Сграда Експериментариум
Телефони : 0889 805 995, 0882 905 523

office@technomagicland.com

 

София Тех Парк

1784 София

бул. “Цариградско шосе” 111Ж

сграда Лабораторен комплекс, ет.2

Тел.: 0889900603

office@sofiatech.bg

X