Общо представяне

Общо представяне

Сградата на Експериментариума е част от инфраструктурата на научно-технологичния парк, изградена с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската инокомика” 2017-2013 и ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Според изискванията на проекта Експериментариума ще бъде използван за изложби, събития и образователни дейности за насърчаване, улесняване и повишаване на обществената осведоменост за резултатите от научните изследвания и за иновациите, за образователни цели.

Като част изпълнение на Фаза 2 на проекта “Научно-технологичен паркт” от юни 2018 г. там отвори врати първия по рода си в страната интерактивен детски център “ТехноМеджикЛенд” (https://technomagicland.com).

Постоянната експозиция се намира на втория етаж от сградата (на около 1000 кв. м) и се управлява от създадено за целта гражданско обединение между “София Тех Парк” АД и водещата българска софтуерна фирма „ТехноЛогика“. Според Устава на сдружението целта е да бъде създаден и развиван интерактивен детски център. Ангажиментите са 30% от експозицията да бъде подновявана всяка година. При реализиране на печалба, тя няма да бъде разпределяна като дивидент, а ще бъде задължително реинвестирана в обновяване и развитие на експозицията. Гражданското обединение е отворено за присъединяване на други физически или юридически лица, които биха искали да подпомогнат или да допринесат за развитие на експозицията. Амбициите на „София Тех Парк“ АД са интерактивният детски център да стане част от европейската мрежа на научните центрове.

„ТехноМеджикЛенд“ предлага интересни, забавни и полезни занимания на деца от 7 до 14 години, както и на ученици от гимназиален курс с техническа насоченост и интереси. Експозицията се състои от любопитни опити, интерактивни установки и експерименти в областите химия, физика, математика, компютърни науки, роботика, оптика и други. В него по забавен и интересен начин децата могат да се докоснат до света на науката и технологиите, като разглеждат и взаимодействат с интерактивни експонати или като се включват в различни работилници, лекции и демонстрации. По този начин те се запознават с различните научни и технологични открития, като целта е да бъде насърчено творческото мислене, да бъде формиран интерес към науката и нейните постижения, към разпространението на знания и др. Организират се групови посещения, както и курсове по роботика, инженерство и други.

Музей/Експериментариумът разполога с още две експозиционни зали от съответно 193.5 кв. м и 882.2 кв. м, оборудвани с необходимото осветление, които са подходящи за различни по мащаб мероприятия.

Експериментариумът е мястото, където на изложения всеки ще може да види нагледно резултатите от научните изследвания и технологичния трансфер в научно-технологичния парк. Там ще могат да бъдат представени и нови технологии, продукти и услуги, създадени от компаниите в Инкубатора на „София Тех Парк“. Експериментариумът ще бъде домакин на изложби с различна насоченост, посветени на иновативни услуги или продукти, на иновации в изкуството, на техническо оборудване, машини и др.

Новопостроеният мост над бул. „Цариградско шосе“ осигурява пешеходния достъп до музейния център, парковата територия и до останалите сгради от научно-технологичния парк. На пешеходното съоръжение има обособено и оборудвано изложбено пространство.

X