Онлайн информационен ден за възможностите за развитие на българския космически сектор

Амфитеатър

Фокусът на събитието е да предостави информация на българските фирми за възможностите за участие в европейските космически програми и ползите от тях.