Новини

Нови зали и възможности за събития в София Тех Парк

"София Тех Парк" АД организира информационен ден по втора отворена покана за проект DIH²

„Лепци Диагностика“ създаде свое производствено звено в София Тех Парк

София Тех Парк и Висшето училище за телекомуникации и пощи ще си сътрудничат в обучението на кадри

Лабораторният комплекс на София Тех Парк е обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура