Новини

Единадесето издание на Софийски фестивал на науката в София Тех Парк

Нови зали и възможности за събития в София Тех Парк

"София Тех Парк" АД организира информационен ден по втора отворена покана за проект DIH²

„Лепци Диагностика“ създаде свое производствено звено в София Тех Парк

София Тех Парк и Висшето училище за телекомуникации и пощи ще си сътрудничат в обучението на кадри