„Лепзи Диагностика“ става част от екосистемата на София Тех Парк

„Лепзи Диагностика“ става част от екосистемата на София Тех Парк

 

Канадската компания „Лепзи Диагностика“ се присъедини към иновативната екосистема на София Тех Парк. Тя вече е част от общността на Бизнес Инкубатора на научно-технологичния парк. Партньорството между двете организации ще се развива през следващите две години, като то предвижда и бъдещо  развитие на проекти, съвместно с изследователите от научните звена на София Тех Парк. Компанията, чрез своята дейност, споделяне на опит и партньорство с останалите членове на общността на Инкубатора и на академичната общност в парка ще допринесе за обогатяване и развитие на екосистемата и ще добави още една международна експертиза в областта на науките за живота, които са част от основните фокус области на научно-технологичния парк.

Lepzi е иновативна компания, която работи в областта на високоефективните технологии за медицинска диагностика и медицинска помощ. Екипът се състои от професионалисти с богат опит в проектирането и разработването на медицински изделия, прототипи и на реагенти до прилагане на специализирани процеси за производство и контрол на качеството. Lepzi Diagnostika предоставя усъвършенствана платформа за имуноанализ, позволяваща бърз поток от диагностична информация за подобряване на медицинската помощ. Мисията на компанията е да предоставя иновативни решения за бързо и надеждно тестване на място, за предоставяне на достъпни и рентабилни здравни грижи, за насърчаване на иновациите в областта на медицинската диагностика в сътрудничество с изследователски институции и търговски партньори.

В партньорство със София Тех Парк компанията ще изгради производствена база за свои продукти, насочени към бързото и надеждно тестване, както и във внедряване на автоматизиран процес за сглобяване на тестови комплекти Lepzi, производство на реагенти и материали за контрол на качеството за POCT продукти. Сред общите планове е и разработването на софтуерни решения за интегриране на продукти или данни с Лабораторни информационни системи за управление, както и разработването на методи, процедури и материали за проверка на качеството.

 

 

X