Българският студентски отбор по синтетична биология спечели сребърен медал на световното състезание iGEМ

Българският студентски отбор по синтетична биология завоюва сребърен медал на финалите на световното състезание iGEM – най-голямата и дългогодишна международна надпревара в тази научна област.

Конкурсът дава възможност на участниците да се включат в разработването на цялостни научни проекти за решаване на световни проблеми. В последното издание на състезанието взеха участие над 350 отбора от цял свят, представляващи както малки университети, така и водещи висши учебни заведения като Харвард и Масачузетския технологичен институт. Финалите на състезанието се състояха дистанционно в периода 4.11.2021 г. – 14.11.2021 г.

Българският отбор е съставен от седем члена, студенти на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Техническия университет- София:

Теодора Гамизова – магистър “Генно и клетъчно инженерство” – капитан на отбора

Александър Попов – бакалавър “Мехатроника”

Пасхалина Карадакова – магистър “Генно и клетъчно инженерство”

Ива Владимирова – бакалавър “Молекулярна Биология”

Паула Николова – бакалавър “Молекулярна биология”

Росен Иванов – магистър “Клетъчна биология и патология”

Джонг Парк – магистър “Биохимия”

Подготовката на отбора беше подпомагана от инструкторите Микаела Станчева – магистър “Генетика и геномика“ и Антонио Стоичков – бакалавър “Философия” . Научни ръководители на екипа са  гл. ас. д-р инж. Борис Киров от лаборатория „Биоинфотех“ на София Тех Парк и гл. ас. д-р Славил Пейков.

Научното изследване на отбора е разработено с подкрепата на София Тех Парк, като научно-технологичният парк предостави необходимото оборудване и лабораторно пространство за целта.

Проектът, който донесе отличието на българския екип от млади учени, е силно обвързан с наложилата се епидемична обстановка заради Covid-19 и повишаващото се количество на прием на антибиотици.

Спорадичният и прекомерният необоснован медицински прием на антибиотици често води до антибиотична резистентност или, казано по-просто, в даден момент, антибиотиците спират да действат.

В рамките на голямата тема за антибиотичната резистентност, отборът на България се фокусира върху идентифицирането на специфични гени, обуславящи проблема с намалената ефективност на лечението с подобни препарати. Проектът дава научна основа за създаването на информационна база (локална, национална или световна) за лесно определяне на правилната антибиотична терапия. Въз основа на получените резултати, научните среди в света могат да преразгледат цялостния процес на създаване на антибиотици.

Работата на отбора се фокусира върху два ключови подхода за изследване на антибиотичната резистентност. Първият се основава на откриването на специфични гени, които я обуславят, а вторият се концентрира върху откриването на мутации, променящи нормалните белтъци на бактериите по начин, който ги прави устойчиви.

Инженерът на обора, Александър Попов, разработи система, базирана на компютърно зрение, позволяваща да се наблюдава скоростта на растежа на клетки. За целта бе използвана камера, която заснема през определен интервал от време целия период на нарастването им. Изображенията след това се обработват от специален алгоритъм, който позволява да бъде проследено развитието на отделните колонии от клетки.

Това не е първото участие на България в това състезание. Досега българският отбор има спечелени два бронзови и един сребърен медал. Отличията, завоювани от българските отбори през годините, доказват, че българските учени имат място на световната научна сцена и в областта на синтетичната биология.

Успехите на отбора iGEM България нямаше да бъдат възможни без щедрата подкрепа от страна на София Тех Парк, Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Студентския съвет при Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Техническия университет – София, Студентския съвет при Техническия университет – София, компанията Ridacom и много други.