Екипите от Лабораторния комплекс на София Тех Парк ще представят постигнатите резултати от научни проекти

Екипите от Лабораторния комплекс на София Тех Парк ще представят постигнатите резултати от научни проекти

Екипите от 11-те звена в Лабораторния комплекс на София Тех Парк ще представят постигнатите резултати от научни проекти, реализирани в периода 2018-2019 г. Разработките са финансирани от бюджета на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност, което управлява Лабораторния комплекс, в размер на 270 000 лв. Членове на сдружението са „София Тех Парк“ АД, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Техническия университет-София.

Събитието ще се състои на 18.04.2019, четвъртък, от 14.30 часа в зала 125 на Лабораторния комплекс на София Тех Парк (бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж, партер).

На представянето са поканени представители на Министерство на икономиката, Министерство на образованието и науката, на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и БАН.

Реализираните проекти са със следната тематика:

 • „Характеризиране на биологичната активност на екстракти и формулировки от лечебни растения и микробни ферментации за разработване на иновативни биоактивни продукти“
 • „Иновативни хранителни добавки от български растения и микроорганизми- Етап I. Тестване на научни хипотези“
 • „Получаване на биоактивни екстракти от лечебни растения за създаване на иновативни продукти“
 • „Създаване на платформа за високотехнологични биоинженерни и биоинформатични изследвания“
 • „Възможности на адитивните технологии при изграждане на метални структури чрез директни и индиректни методи“
 • „Методи и алгоритми за наблюдение и анализ на смущенията и заетостта на спектъра в безжични мрежи в ISM диапазоните за LoRaWan приложения“
 • „Разработка и приложение на концепция за управление на роботи с безжична връзка посредством ЕЕГ сигнали от мозъчна активност (етап 1)“
 • „Моделиране, характеризиране, тестване и разработване на печатни платки за приложения в индустриалната електроника“
 • „Модели за ранно предупреждение за потенциални масови кибер атаки към икономически и обществени организации – „CyResLab Monitor“, пилотна версия на „Кибер Карта България“
 • “Изследване и разработване на методи и алгоритми за комбиниране и взаимодействие между виртуалната и реална среда при пространствено конфигуриране и разполагане на обекти”
 • “Паралелни пресмятания в сложни системи и процесите в тях”
X