Информация от „София Тех Парк“ АД

Уважаеми посетители на София Тех Парк,

бихме искали да Ви информираме, че съгласно издаден от Столична община, Дирекция „Зелена система“, разрешителен документ с регистрационен индекс –  СЕК19-ВК08-1549/1/ 27.09.2019, в момента на територията на озеленените площи от парка се извършва санитарна сеч на опасни дървета. Обект на разрешителното са 49 броя напълно или полусухи растения, от които 21 броя иглолистни и 28 броя широколистни. Тяхното състояние е установено и описано в експертна оценка, изготвена от специалисти на столичния район „Младост“.

Съгласно разрешителното „София Тех Парк“ АД се задължава и ще извърши компенсаторно засаждане в съотношение 1 към 5 за иглолистната растителност и 1 към  3 за широколистната в първия подходящ за тази дейност период.

Действията по премахване на сухите дървета са предприети от „София Тех Парк“ АД с цел опазване живота и здравето на столичани, които посещават и използват ежедневно озеленените площи в рамките на научно-технологичния парк.