Експерти предлагат да се създаде нов съвременен лабораторен комплекс по сеизмично инженерство

Национална кръгла маса на тема „Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск чрез изграждане на научно-приложна инфраструктура по сеизмично инженерство“ събра в София Тех Парк специалисти в областта на сеизмичното инженерство, представители на министерства, общински администрации, браншови организации, медии. Организатори на събитието бяха Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Националният център по сеизмично инженерство и София Тех Парк.

Експертите се обединиха около становището, че е необходимо и целесъобразно да бъде построен и оборудван нов съвременен експериментален лабораторен комплекс по сеизмично инженерство. За изграждането на научното звено са необходими 25 млн. лв. Лабораторният комплекс ще бъде уникална за България научно-приложна инфраструктура, в която ще се провеждат експериментални изследвания на конструкции на сгради и съоръжения, както и на технологично оборудване при статични и динамични натоварвания и въздействия. Чрез подобен комплекс и резултатите от неговата научно-приложна дейност, обществото, чрез своите институции, ще може да контролира и постоянно да развива сеизмичната осигуреност на значимите нови и съществуващи строежи на територията на България и компонентите в тях. На кръглата маса бе акцентирано върху факта, че подобна лаборатория за модулни динамични изследвания на конструкции, подложени на сеизмични въздействия, няма единствено в България от страните в нашия, подложен на сериозен сеизмичен риск, Балкански регион.

Специалистите представиха информация за основни проблеми при сградите и съоръженията, обектите на техническата и критична инфраструктура и опазването на културното наследство на страната. На основата на завършен през 2019 г. изследователски проект се посочиха някои характерни особености на индустриално изградените жилищни комплекси у нас и свързаните с тях опасности за населението при евентуално силно земетресение. Въз основа на изследвания на жилищния фонд бяха  представени някои условни данни за възможни щети в резултат на евентуално силно земетресение, съответстващо по своите параметри на известни такива сеизмични събития от миналото. По време на кръглата маса бяха обсъдени и възможни решения за намаляване на сеизмичния риск, както и бъдещото развитие на сеизмичното инженерство в България.

Участниците в дискусията се обединиха около решението УАСГ и София Тех Парк да сформират работна група, която да изготви и внесе пред отговорните институции предложение, с което бъде подпомогнато развитието на националната политика за превенция на сеизмичния риск и за изграждане на модерен лабораторен комплекс по сеизмично инженерство.

Репортажи от събитието:

https://btvnovinite.bg/bulgaria/tehnikata-v-laboratorijata-po-seizmichno-inzhenerstvo-e-ot-1981-g.html

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&id=35219

https://eurocom.bg/news/article/doc-georgiev-panelkite-ne-sa-obrechenihttps://eurocom.bg/news/article/doc-georgiev-panelkite-ne-sa-obrecheni

http://bnr.bg/post/101197603/doc-cvetan-georgiev-neobhodimi-sa-opredeleni-stapki-za-da-reducirame-seizmichnia-risk