Покана от “София Тех Парк” АД

„София Тех Парк“ АД отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за разполагане на 1 /един/ брой специализирано устройство /банкомат/ в сграда „Инкубатор“, находяща се в „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111”.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на дружеството: www.sofiatech.bg

Документация:

Покана пълен текст

Приложения Образци