София Тех Парк и УНСС обсъдиха възможности за разширяване на сътрудничеството

Ръководството на София Тех Парк и на Университета за национално и световно стопанство обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството между двете организации чрез участие в съвместни проекти и инициативи. На работната среща, в която участваха ректорът на университета проф. Димитър Димитров, гл. асистент Зорница Йорданова, изпълнителният директор на София Тех Парк АД Тодор Младенов, председателя на УС на София Тех Парк Васил Караиванов и членът на Надзорния съвет Теодор Седларски, бяха коментирани идеи за създавана на лаборатории по предприемачество, както и на съвместна платформа, която да създаде връзка между студентите, бизнеса и изследователската общност. Двете страни обсъдиха и възможностите за участие в съвместни национални и международни проекти, за разработване на услуги в областта на научно-технологичния трансфер и патентното право, както и за организиране на стажове за студентите от УНСС в различни области.

Предстои идеите за нови съвместни дейности да бъдат развити и заложени в споразумението за сътрудничеството, което да награди партньорство между София Тех Парк и УНСС, стартирало през 2013 г. Досега научно-технологичният парк е бил домакин на обучения на студенти от университета, като част от практиката им по редица специалности.